Zastosowania miodu w starożytności

Zastosowania miodu w starożytności

Już od czasów starożytnych ludzie wykorzystywali miód na różne sposoby. Warto wspomnieć to, że był to produkt jedynie dla najwyższych dostojników oraz nie każdy mógł przekonać się o jego doskonałości. Z zapisków starożytnych Sumerów możemy dowiedzieć się, iż miód był doceniany za swoje walory odżywcze oraz lecznicze.

Miód w starożytności

Naszą historię zaczniemy od starożytnej Grecji. Grecki lekarz Hipokrates stosował produkty pszczele do swoich lekarstw. Były nimi miedzy innymi pyłek pszczeli i miód. Pierwsza pasieka jaka zdołała przetrwać do dziś została zlokalizowana na Bliskim Wschodzie. Pochodzi ona z czasów króla Salomona. W starożytności pszczelarzy otaczano wielkim szacunkiem a sam miód był używany jako forma płatności. W Egipcie w XIII wieku p.n.e za czasów Ramzesa II, miodem płacono za pracę. Znane są też opowieści o pięknej królowej Kleopatrze, która swoje piękno zawdzięcza mlecznym kąpielą do, których dodawany był miód.

Miód w świecie starożytnym był spożywany w wielu różnych postaciach, a także wytwarzano kosmetyki i leki wierząc, że jako dar bogów miód zapewni im zdrowie oraz długowieczność.

Historia współczesnego pszczelarstwa

Pszczelarstwo w najdoskonalszej formie rozwinęło się na terenach późniejszych krajów słowiańskich. Klimat i różnorodność przyrodnicza tej części Europy, sprzyjały pozyskiwaniu miodu o niespotykanym dotąd aromacie, barwie i smaku

Współczesne pszczelarstwo ukształtowało się natomiast w początkach XIX wieku. W tamtym czasie pszczoły hodowano w kłodach lub kószkach. Gdzieniegdzie, na południowych i wschodnich kresach kraju, można było jeszcze napotkać barcie ukryte w pniach drzew, choć już wtedy należały one do rzadkości

Historia pokazuje nam, iż miód od starożytności był bardzo pożądanym produktem. W dzisiejszych czasach nie mamy problemów ze zdobyciem produktów pszczelich. Wszystkie produkty pszczele wpływają na nasze zdrowie bardzo korzystnie więc zaleca się częste stosowanie miodu w ciągu dnia np.: do herbaty lub na kanapki.