Z życia pszczół…

Z życia pszczół…

Ciekawostki z życia pszczół

  * Podczas odwiedzania kwiatów przez pszczołę na jej owłosieniu bywa od kilkudziesięciu tysięcy do 3-5 mln ziaren pyłku.
  * Podczas lotu pszczoła zużywa w ciągu każdej minuty ponad 0,3 mg pokarmu.
  * Zawartość cukru w nektarze waha się od 5 do 70%, zależnie od gatunku rośliny.
  * Spośród roślin kwiatowych zapylanych przez owady nektar wydziela blisko 250 gatunków.
  * Przy temperaturze powietrza poniżej +10°C i powyżej +38°C kwiaty nie wydzielają nektaru.
  * Dwa obnóża, z których każdy ma masę 10-12 mg, zawierają 3 – 4 mln ziaren pyłku; aby zebrać tyle pyłku, pszczoła musi odwiedzić ok. 500 kwiatów.
  * W jednej komórce plastra mieści się do 18 przyniesionych przez pszczoły z każdego lotu par porcji obnóży, których ogólna masa wynosi 140-180 mg. W ciągu jednego dnia rodzina pszczela zbiera od 100-400 g obnóży, a w ciągu jednego sezonu pszczelarskiego 25-30 kg, a czasem nawet do 55 kg pyłku.
  * Kwiaty rzepaku na powierzchni 1 ha wytwarzają do 130 kg pyłku, kwiaty gryki siewnej – prawie 400 kg, lucerny siewnej – od 78 do 323 kg, a koniczyny czerwonej – 30 kg.
  * Do godziny 14-15 pszczoły przynoszą do uli 80% ilości obnóży zebranych w ciągu całego dnia.
  * Na wychów 1 kg (10 000) pszczół rodzina pszczela zużywa od 0,9 do 1,5 kg pyłku, zależnie od jakości zawartych w nim składników pokarmowych.
  * Miód wykazuje największą skłonność do krystalizacji w temperaturze 14-15°C, a najmniejszą – w temperaturze od 4 do 10°C i powyżej 30°C.
  * 1 kg pszczół może wydzielić 0,5 kg wosku.
  * Aby wydzielić 1 kg wosku, rodzina pszczela zużywa 3,6 kg miodu.
  * Masa właściwa wosku wynosi w temperaturze 20°C – 0,96 g/cm3.
  * Wosk topi się w temperaturze 63°C, krzepnie w temperaturze 62°C, traci wodę w temperaturze od 95°C do 105°C, wrze w temperaturze powyżej 300°C.
  * Jedna łuseczka woskowa wydzielona przez gruczoł woskowy pszczoły ma masę 0,25 mg.
  * Na zbudowanie jednej komórki pszczelej rodzina pszczela zużywa 13 mg wosku, czyli około 50 łuseczek woskowych, a na komórkę trutową 29-30 mg, czyli od 112 do 120 łuseczek woskowych.

Źródło: Ukrajinskyj pasicznyk 2001, nr 1